SCOP ȘI OBIECTIVE

I. CADRUL GENERAL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI


CONCURSUL NAȚIONAL „UNITATE PRIN DIVERSITATE" reprezintă o inițiativă a Asociației Lumina cunoașterii în parteneriat cu Asociația Generală a Învățătorilor din România, filiala R. Moldova (AGIRoMd)
CONCURSUL NAȚIONAL „UNITATE PRIN DIVERSITATE" se desfășoară în mediul online.
Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament de participare, disponibile în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată durata concursului, pe http://luminacunoasterii2017.blogspot.md/
Încurajăm participarea elevilor din toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova.
Ne vom bucura mult de accesul la prezentul concurs a elevilor vorbitori de limba ucraineană, rusă, găgăuză, bulgară etc. Încurajăm participarea acestor elevi în limba maternă sau în limba de instruire.
Nu pot participa la acest concurs cetățenii altor state decât Republica Moldova.II. SCOP:

Stimularea interesului elevilor creativi și ingenioși pentru cunoaşterea istoriei și culturii Europei, prin promovarea diversității şi unității civilizaţiei europene.III. OBIECTIVE:

- stimularea interesului pentru studiul istoriei și culturii civilizației europene la elevii din clasele III-XII, studenți și cadre didactice.
- dezvoltarea capacităţilor de sinteză, analiză, a gândirii logice şi critice;
- dezvoltarea comunicării în scris prin prezentarea creațiilor în domeniul istoriei, culturii și civilizției europene;
- identificarea elementelor de unitate şi diversitate în istoria, cultura şi civilizaţia Europei;
- cultivarea unei atitudini democratice, tolerante şi responsabile, a spiritului critic în demersul creației prezentate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu