marți, 28 februarie 2017

Conferinţa de presă


În data de 28 februarie 2017 a avut loc o conferinţă de presă. În cadrul acesteia elevii şi profesorii au fost invitați să participe la prima ediţie a concursului național „Unitate prin diversitate”. Organizatorii – reprezentanți ai asociațiilor obștești „Lumina cunoaşterii” şi AGIroMD –  au oferit detalii despre concurs în cadrul unei conferinţe de presă la IPN.
      „Unitate prin diversitate” este o competiție națională în domeniul educației civice, reprezentând segmentul „Istoria şi cultura civilizațiilor europene”, a declarat Mariana Marin, președinta Asociației generale a învățătorilor din România, filiala din Moldova – AGIroMD.
Organizatorii își propun să atragă în competiție elevi începând cu clasa a treia până la studenți şi cadre didactice, în cadrul diferitor secțiuni de vârstă. Concursul va avea două probe. Proba A este un test cu 20 de întrebări, iar pentru a trece în etapa B, care este o probă de creație, trebuie să obții minimum 5 puncte la prima probă. Pentru înscriere participanții trebuie să completeze formularul de pe blogul concursului: luminacunoasterii2017.blogspot.com, până pe 15 martie. Proba A se va desfășura în perioada 15-25 martie, iar proba B se va încheia pe 9 aprilie.
Profesorul Pavel Cerbuşca a spus în cadrul conferinței de presă că societatea este divizată, iar prin concurs organizatorii îşi propun să unească oamenii. „Avem nevoie ca oamenii să se implice activ în consolidarea societății”, a menționat profesorul. Concursul este o posibilitate pentru elevi de a se manifesta prin scrierea eseurilor sau prin alte creații, punând accentul pe valorile care îi unesc.

Scopul concursului este de a diversifica metodele prin care copiii învaţă, a subliniat Vladimir Bolea, președintele asociației „Lumina cunoaşterii”. Acesta afirmă că îşi doreşte să trezească copiilor interesul pentru a studia ceva nou, în afara programului şcolar.
        Cele mai bune lucrări vor fi premiate. Premiul mare este o călătorie la Bruxelles. Premiul I este un laptop. Premiul II – o tabletă, iar pentru locul III se va oferi un smartphone.
         Eleva Iuliana Vârlan, membră a echipei de organizare, a îndemnat elevii să aplice la concurs deoarece au posibilitatea să-şi demonstreze cunoștințele de cultură şi istorie a Europei. Tânăra are convingerea că participanții la concurs vor avea parte o experiență frumoasă.
         Lucrările tinerilor vor fi apreciate de un juriu. Fiecare lucrare poate acumula maximum 50 de puncte. Concurenții vor fi evaluați în funcție de categoria de vârstă.

luni, 27 februarie 2017

Regulamentul Concursului National Unitate prin diversitate
CONCURSUL NATIONAL
online
„UNITATE PRIN DIVERSITATE"Organizatori:
Asociația Obștească LUMINA CUNOAȘTERII
Asociația Generală a Învățătorilor din România, filiala R. Moldova (AGIRoMd)

CONCURSUL NAȚIONAL „UNITATE PRIN DIVERSITATE" reprezintă o inițiativă a Asociației Lumina cunoașterii în parteneriat cu Asociația Generală a Învățătorilor din România, filiala R. Moldova (AGIRoMd)

CONCURSUL NAȚIONAL „UNITATE PRIN DIVERSITATE" se desfășoară în mediul online.


Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament de participare, disponibile în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată durata concursului, pe http://luminacunoasterii2017.blogspot.md/

Încurajăm participarea elevilor din toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova.

Ne vom bucura mult de accesul la prezentul concurs a elevilor vorbitori de limba ucraineană, rusă, găgăuză, bulgară etc. Încurajăm participarea acestor elevi în limba maternă sau în limba de instruire.
 Nu pot participa la acest concurs cetățenii altor state decât Republica Moldova.


II. SCOP:
Stimularea interesului elevilor creativi și ingenioși pentru cunoaşterea istoriei și culturii Europei, prin promovarea diversității şi unității civilizaţiei europene.

III. OBIECTIVE:

 stimularea interesului pentru studiul istoriei și culturii civilizației europene la elevii din clasele III-XII, studenți și cadre didactice.

- dezvoltarea capacităţilor de sinteză, analiză, a gândirii logice şi critice;
- dezvoltarea comunicării în scris prin prezentarea creațiilor în domeniul istoriei, culturii și civilizției europene;
- identificarea elementelor de unitate şi diversitate în istoria, cultura şi civilizaţia Europei;

- cultivarea unei atitudini democratice, tolerante şi responsabile, a spiritului critic în demersul creației prezentate.

IV. GRUPUL - ŢINTĂ:


 Secțiunea Elevi clasa a IX-a - a XII-a

 Secțiunea Elevi clasa a V-a - a VIII-a

Secțiunea Elevi clase primare a III-a - a IV-a
 Secțiunea Studenți/cadre didactice

V. PROBE:

A. Istorie și civilizație

Test de succes din 20 de itemi despre istoria și cultura civilizației europene.
Obligatorie pentru toți participanții înscriși în concurs

B. Limbă, comunicare, cultură și diversitate.

Participanții aleg o singură probă:

1. Concursul de eseuri/foto-eseuri

2. Galerie foto/desene

3. Video PSA (un film de scurt metraj de 2 - 2,5 min.).

4. Concursul de postere, pliante, reviste, gazetă/ziar al clasei.

5. Comunicare ştiinţifică Mini-proiect „Noi suntem Europa”.

6. Concurs de cântec.

Participanții aleg o singură probă din cele 6 propuse și o expediază la adresa luminacunoasterii2017@gmail.com, intitulând fișierul cu numele participantului.
VI. CALENDARUL CONCURSULUI
Concursul se desfăşoară pe secţiuni şi după următorul calendar

PERIOADE 
1. Stabilirea tematicii de către organizatori şi afişarea acesteia pe site-ul concursului
05.02. 2017 - 27.02.2017

2. Înscrierea participanţilor la concurs
27.02.2017 - 15.03.2017

3. PROBA A Istorie și civilizație Test de succes 
16.03. 2017 - 24.03.2017
Anunțarea rezultatelor la Proba A și publicarea listei participanților care trec în următoarea

4. PROBA B Limbă, comunicare, cultură și diversitate. 

26.03.2017 - 09.04.2017
5. Evaluarea lucrărilor.
10.04. 2017 - 07.05.2017
6. Publicarea rezultatelor şi premierea în cadrul Conferinței științifico-practice „UNITATE PRIN DIVERSITATE"
08.05.2017

VII. PREMII
Premiul mare pentru fiecare din categorii - călătorie la Bruxelles și set de carte pentru școala în care învață elevul
• Secțiunea Elevi clasa a IX-a - a XII-a

• Locul 1 - Laptop și set de carte pentru școala în care învață elevul

• Locul 2 - Tabletă și set de carte pentru școala în care învață elevul

• Locul 3 - Smartphone și set de carte pentru școala în care învață elevul

• Secțiunea Elevi clasa a V-a - a VIII-a 

• Locul 1 - Laptop și set de carte pentru școala în care învață elevul

• Locul 2 - Tabletă și set de carte pentru școala în care învață elevul

• Locul 3 - Smartphone și set de carte pentru școala în care învață elevul

• Secțiunea Elevi clase primare a III-a - a IV-a 

• Locul 1 - Laptop și set de carte pentru școala în care învață elevul

• Locul 2 - Tabletă și set de carte pentru școala în care învață elevul

• Locul 3 - Smartphone și set de carte pentru școala în care învață elevul

• Secțiunea Studenți/cadre didactice


• Locul 1 - Laptop

• Locul 2 - Tabletă

• Locul 3 - Smartphone

Mai mic punctaj de locul 3 - toți participanții Diplome de participare.

VIII. PARTENERII CONCURSULUI

  • Ministerul Educației al Republicii Moldova
  • Academia de științe a Moldovei
  • Institutul de Științe ale Educației
  • Liceul Academiei de Științe a Moldovei
  • Direcțiile de Învățământ 
  • Revista Învățătorul modern
COMITETUL ORGANIZATORIC:
· CO-PREȘEDINTE: CORINA FUSU, MINISTRUL EDUCAȚIEI
· CO-PREȘEDINTE: GHEORGHE DUCA, PREȘEDINTELE AȘM
· Ion GUCEAG, vicepreședintele AȘM
· Vladimir BOLEA, președintele AO Lumina cunoașterii
· Mariana MARIN, președinte AGIROMd, dr.,conf.univ
· Pavel CERBUȘCA, dr.ped., director-adjunct LAȘM
IX. Componenţa comisiilor concursului:
Presedinte, Vicepresedinți pe secțiuni; 9 membri.


X. Înscrierea se face online cu ajutorul formularului:
https://goo.gl/forms/P3KuEN9pjN4XjwaY2

PARTENERI

PARTENERI

*     Academia de Științe a Moldovei                  *     Ministerul Educației al Republicii Moldova
*     Institutul de Științe ale Educației

*     Liceul Academiei de Științe a MoldoveiParteneri media

*     Televiziunea Națională TVM
*     Radio Europa liberă
*     Revista Învățătorul modern